30 let praxe


V roce 2021 jsme oslavili 30 let od založení naší rodinné advokátní kanceláře. Máme zkušenosti a jsme schopni Vám odborně poradit a řešit Vaše potíže.

Váš úspěch je i naším úspěchem.

JUDr. Jiří Dobišar


  • Právnické studium absolvoval v roce 1986.
  • Státní rigorózní zkoušku vykonal 7. 9. 1988
  • Odbornou justiční zkoušku složil dne 9. 8. 1989
  • Advokátní praxi založil 1. 7. 1991 a provozuje ji do současnosti.

Rychlý kontakt


519 371 231
advokat@dobisar.cz

Smetanovo nábřeží 6
Břeclav 69002

Právní služby


Občanské právo

Zastupování před soudy a úřady, náhrady škody na zdraví, ztížení společenského uplatnění (např. při zanedbání lékařské péče), náhrady škody za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí státu, zastupování v exekučním řízení, dědické právo, a další.Zobrazit »
null

Nemovité věci

Sepis smluv (kupní, darovací, nájemní a další), bezdůvodného obohacení a náhrady škody na majetku, advokátní úschova, určení vlastnictví, věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva, restituční spory, vyvlastnění a další.Zobrazit »

Obchodní právo

Vymáhání pohledávek, vyhledávání rizik, sepis a kontrola smluv, převody podílu, předžalobní výzvy a zastupování před soudy, rozhodci a správními orgány, uplatňování odpovědnosti za vady a škodu, rušení a likvidace společností a další.Zobrazit »

Trestní právo

Obhajoba klientů před soudy všech stupňů včetně přípravného řízení, zastupování poškozených a pozůstalých, náhrady škod za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí státu, odklony a další.Zobrazit »
null

Pracovní právo

Poradenství, zastupování v pracovněprávních sporech, pracovní smlouvy a dohody, uplatňování náhrady škody na zdraví při pracovních úrazech a nemoci z povolání, uplatňování náhrady škody za ztrátu na výdělku a další.Zobrazit »

Rodinné právo

Rozvodová problematika včetně bydlení po rozvodu, zastupování v řízeních o rozvod, vypořádání SJM, svěření dítěte do péče, úprava poměrů k nezletilým dětem a další, určení a popření otcovství a další.Zobrazit »

Směnečné právo

Vyhotovení a kontrola směnek, převody směnek a jiných cenných papírů, sepis směnečných smluv včetně vyplňovacích prohlášení k blankosměnkám, zastupování ve směnečných sporech a další.Zobrazit »
null

Insolvenční právo

Poradenství, podání insolvenčního návrhu, přihlášky pohledávek, zastupování v incidenčních sporech a další.Zobrazit »
null

Správní právo

Zastupování před správními soudy a úřady, zastupování v přestupkovém řízení, uplatnění náhrady škody a další.Zobrazit »

Kontakt

Uveďte prosím základní popis situace, na čem budeme pracovat. Detaily probereme na osobní schůzce.Informaci o zpracovávání vašich osobních údajů naleznete v sekci „články“.