Smluvní


Odměna advokáta bývá běžně dohodnuta individuálně dle odborné a časové náročnosti poskytované služby s přihlédnutím k hodnotě projednávané věci a finančním možnostem klienta. Dohodnuta může být odměna úkonová či podílová.

Smluvní odměna úkonová

je stanovena pevnou sazbou za každý jednotlivý úkon.
Cena se pak odvíjí od počtu úkonů.
Úkon definuje advokátní tarif.

Smluvní odměna podílová

je dána podílem na výsledku.

Mimosmluvní


Není-li cena dohodnuta, její výše se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Advokátní tarif k nahlédnutí zde.

Úvodní konzultace


do 15 minut je obvykle poskytována zdarma. Při delší konzultaci je zpravidla účtována sazba 500,- Kč za započatou půlhodinu.

Dle občanského soudního řádu má účastník, jenž měl ve věci plný úspěch, nárok na náhradu nákladů řízení ve výši podle advokátního tarifu proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

K cenám je fakturována DPH ve výši podle platné právní úpravy.

Kontakt

Uveďte prosím základní popis situace, na čem budeme pracovat. Detaily probereme na osobní schůzce.