ADVOKÁT vs. „NEADVOKÁT“

V dnešní době, zejména s ohledem na informační technologie, je stále běžnější poskytování právních služeb osobami, které nejsou přímo advokáty. Tito odborníci, ať již oplývají dostatečnými znalostmi ve svém oboru podnikání či nikoliv, mohou být i vystudovanými právníky, případně pouze právní služby zprostředkovávají, existují ovšem zásadní rozdíly mezi poskytováním služeb advokátem a jinými osobami, které poskytují právní služby bez potřebné kvalifikace nebo jiné potřebné autorizace - „vinkláři“. Advokát je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“). Seznam je [...]

K NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Začnou-li zdravotní problémy, je vhodné hledat i příčiny, nikoli pouze řešit následky. Jednou z příčin zdravotních problémů může být i výkon povolání. V takovém případě začíná vyřizování, běhání po doktorech, zajišťování dokumentů, a pokud jste se zaměstnavatelem doposud komunikovali jen zřídka kdy, brzy se to změní. Po takovém sdělení mnohé napadne „a vyplatí se mi to?“ či „stojí to vůbec za to?“. Dle mého názoru to za to ve většině případů skutečně stojí. Budete-li dál vykonávat práci, která vám způsobuje zdravotní problémy, dlouho [...]