BIČ NA PLATEBNÍ MORÁLKU aneb NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

V dnešní praxi bohužel není neobvyklé, že se faktury platí až po jejich splatnosti. Zejména jde-li o vztah podnikatelský. Na tento problém naráží i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (dále jen „směrnice“), a současně se jej snaží řešit. Opožděná platba, jak je ve směrnici uvedeno, představuje porušení smlouvy, které je v mnohých zemích pro dlužníka dokonce výhodné vzhledem k nízkým úrokům, a proto je nutné tento trend změnit a od opožděných plateb odrazovat. Kromě splatnosti, úroků [...]