Novela daně z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., přičemž předmětem této daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

I přes název daně je poplatníkem převodce, nedohodnou-li se účastníci převodu jinak. Bez dohody je nabyvatel nyní pouze ručitelem. To se již brzy změní, neboť dle novely citovaného zákonného opatření senátu č. 254/2016 Sb. bude poplatníkem nabyvatel a institut ručení bude ze zákona vypuštěn, a to od 1.11.2016.

Kdo má dle zákona zaplatit daň z nabytí nemovitostí převáděných v následujících dnech, bude záležet na tom, kdy vznikne daňová povinnost, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pro úplnost připomenu, že k převodním účinkům smlouvy dochází vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání návrhu na vklad.

Kromě výše uvedeného nastanou i další změny.

Například již nebude předmětem daně jen samotné zřízení práva stavby (viz ust. §1240 o.z.) ale i prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

Nově také bude podléhat dani z nabytí nemovitých věcí jen úplatné nabytí vlastnického práva k budově (dle katastrálního zákona, viz ust. § 2 písm. l)), která je částí inženýrské sítě, nebo nabytí spoluvlastnického podílu k takové budově, nikoliv i pozemku či jiné nemovité věci.

Změna nastává také v souvislosti s osvobozením od této daně. Nově se osvobození vztahuje na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené nebo užívané, a to v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve. Minulostí tak bude osvobození vztahující se i na rozestavěné stavby.

Databáze aktuálních daňových tiskopisů je k nalezení zde.

Mgr. Ing. Jiří Dobišar, advokátní koncipient

Share this post