Dva roky spolků – aneb jak na změnu názvu a stanov

Již od 1.1.2014 (tedy účinnosti nového občanského zákoníku ("OZ")) se občanská sdružení nazývají spolky. Spolky upravuje nový občanský zákoník v § 214 a násl. a důležitá jsou i přechodná ustanovení - zejména § 3041 odst. 2 a § 3042. Jsou zapsány v novém spolkovém rejstříku vedeném soudy, a to automaticky Ministerstvem vnitra. Občanská sdružení musí ale již sami změnit stanovy a název. Spolky mohou tyto změny v rejstříku provést do 30.6.2016 bez vyšších nákladů, jelikož jsou do uvedeného data od soudního poplatku osvobozeny. Změna názvu měla [...]